Senaste numret av Musik & Ljudteknik:

 


Ljudtekniska Sällskapets årsmöte 2021 var föreningens första digitala i sitt slag. Det kan sammanfattas med ett ord: succé! Sällan har ett årsmöte avlöpt så smidigt som när ett drygt 30-tal medlemmar samlades framför sina datorer en lördagseftermiddag i början av mars månad. Det gick inte att ta miste på glädjen över att så många kunde närvara oavsett bostadsort i vårt avlånga land. Som så ofta under senare år leddes årsmötet med stadig hand av LTS förre ordförande Thomas Gluck. Också helt i enlighet med traditionen publicerar vi mötesprotokollet på ett uppslag i medlemstidningen.

Den nyvalda styrelsen konstituerade sig direkt efter årsmötet. Inspirerade av de glada tillropen kommer vi att undersöka möjligheten att också arrangera digitala medlemsmöten. Vi återkommer med mer information.

Huvudtema i årets första tidning är Stig Carlssons kubhögtalare OD-11 i tre varianter, bland annat den moderna inkarnationen från Teenage Engineering. Ämnet avhandlas i två artiklar samt ett besöksreportage hos högtalarbutiken Hifi Kit i Stockholm.

Tungviktare bland slutsteg är en gammal fin LTS-tradition och Peter Sandqvist skriver om en rejäl modell från norska Hegel. Över dryga hundra år av ljudåtergivning, från Edisons fonograf till strömning, sträcker sig Bertils bokstäver. Staffan Ringesten bidrar med ytterligare en text om nedladdningsbara musikfiler på nätet.

Efter förra numrets Ludwig van Beethoven-special bjuder vi på ännu fler recensioner av musik från den tyske gigantens penna, också i form av bearbetningar. Jörgen Lundmark skriver också om en ung och spännande pianist som fortsätter i den ryska pianoskolans tradition.

Coronapandemin är skäl till försiktighet, aktiviteter på hemmaplan och kanske en och annan nostalgisk tillbakablick. Vi har fått en länk till en spännande fotobok om den gigantiska Pioneer/TAD-högtalaren som omskrevs och visades för LTS-medlemmarna och andra för snart åtta år sedan. På motsvarande vis presenterar vi en annan sann pionjär, språkprofessorn Max Gorosch som 1955 låg bakom bildandet av en av LTS föregångare, Svenska Magnetofonklubben.

Efter vederbörlig påminnelse om årets medlemsavgift närmar sig LTS medlemsskara åter de sedvanliga knappa 1 000. Vi behöver helst vara ännu fler för att försäkra oss om föreningens långsiktiga överlevnad. Känner du en LTS-medlem om ännu inte har betalat sin årsavgift så påminn gärna henne eller honom. Dessutom behöver fler unga människor intresseras för vår fantastiska hobby. Känner du något som är välljudsintresserad men ännu inte blivit LTS-medlem så värva gärna denne. Möjligheten att delta i mötesverksamheten på distans är ett argument så gott som något. De andra fördelarna – medlemstidningen, apparattesterna, musikrecensionerna och medlemsrabatterna – är desamma som tidigare.

Vi behöver också fler som är beredda att axla förtroendeuppdrag i föreningen. På särskild plats efterlyser styrelsen ny valberedning.

Våren och sommaren är på väg men ännu finns det gott om tid att sitta inomhus med stereoapparater och skivsamling. Jag önskar alla läsare mycket nöje med Musik & Ljudteknik nummer 1. Material till nr 2 2021 ska vara redaktionen tillhanda senast den 20 maj.

 

Pekka Johansson