LTS styrelse


Claes Wettebrandt, ordförande samt tekniksektionen


Ludvig de Laval, ekonomiansvarig

Övriga ledamöter


Ove Bengtsson, registratorsektionen


Svante Granqvist, sekreterare samt teknikektionen

Joel Jensen, tekniksektionen (foto saknas)


Pekka Johansson, informationsansvarig, redaktör Musik & Ljudteknik


Peter Sandqvist, tekniksektionen


Thomas Valstedt, mötessektionen


Gunnar Östlund, mötessektionen