Ljudtekniska Sällskapet

 

Ljudtekniska Sällskapet är en oberoende förening som verkar för högsta möjliga kvalitet såväl i fråga om hifi-anläggningar som musikproduktioner av alla slag.

  

Ljudtekniska Sällskapet (LTS) firar i år jubileum.  Vi är och har alltid varit en ideell förening, fri från kommersiella intressen, med syfte att:

  • verka för ljudteknisk utveckling med högre återgivningskvalitet som mål

  • uppmärksamma god, prisvärd och på annat sätt intressant ljudteknisk utrustning

  • sprida kunskap om ljudteknik med stöd av objektivt verifierbara fakta om återgivning

  • hjälpa medlemmarna att upptäcka musik och musikinspelningar av hög kvalitet

  • bidra till en fri och öppen debatt om musik och ljudteknik såväl inom som utanför föreningen

  • sprida kunskap om konsekvenserna av signalbearbetning vid musikproduktion och återutgivning av musikproduktioner.

 

Ljudtekniska Sällskapet ger ut 4 nummer per år av medlemstidningen Musik & Ljudteknik och arrangerar löpande medlemsmöten. LTS har sin huvudsakliga verksamhet i Stockholm.

Medlemskap i LTS kostar för närvarande 350 kronor per år.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Datum: 2024-02-10

Kallelse

Kallelse till Ljudtekniska Sällskapets årsmöte 2024

Hej!

Hjärtligt välkommen till Ljudtekniska Sällskapets årsmöte lördagen den 16 mars 2024 klockan 14.00 i vår möteslokal på Rehnsgatan 20 i Stockholm.

Portkod till möteslokalen kommer i sedvanlig ordning att skickas i separat mejl före årsmötet.

Som inloggad medlem kan du ta del av de dokument som kommer att behandlas under årsmötet, genom att klicka här.

 

 

Med vänliga hälsningar

Ljudtekniska Sällskapets styrelse 2023

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Är du nyfiken på LTS och vill bli medlem - klicka här.

OBS!

Det verkar som vissa webbläsare inte är riktigt kompatibla med kalendern där du anger ditt födelsedatum. Där man anger årtal (t.ex. 1981) händer det ibland att det hamnar en extra siffra framför 19.

Gör då så här: klicka där du fyller i årtalet, och radera sedan med backspace. Tryck 6-7 ggr. Sedan fyller du 19 osv.