Ljudtekniska Sällskapet

 

Ljudtekniska Sällskapet är en oberoende förening som sedan närmare 60 år verkar för högsta möjliga kvalitet såväl i fråga om hifi-anläggningar som musikproduktioner av alla slag.

Ljudtekniska Sällskapet (LTS) är ideell förening, fri från kommersiella intressen, med syfte att:

  • verka för ljudteknisk utveckling med högre återgivningskvalitet som mål

  • uppmärksamma god, prisvärd och på annat sätt intressant ljudteknisk utrustning

  • sprida kunskap om ljudteknik med stöd av objektivt verifierbara fakta om återgivning

  • hjälpa medlemmarna att upptäcka musik och musikinspelningar av hög kvalitet

  • bidra till en fri och öppen debatt om musik och ljudteknik såväl inom som utanför föreningen

  • sprida kunskap om konsekvenserna av signalbearbetning vid musikproduktion och återutgivning av musikproduktioner.

 

Ljudtekniska Sällskapet ger ut 4 nummer per år av medlemstidningen Musik & Ljudteknik och arrangerar löpande medlemsmöten. LTS har sin huvudsakliga verksamhet i Stockholm.

Medlemskap i LTS kostar för närvarande 350 kronor per år.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ljudtekniska Sällskapets årsmöte 2023

Årsmötesprotokoll och budget hittar du här.

Observera att du måste vara inloggad för att länken ska fungera.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Är du nyfiken på LTS och vill bli medlem - klicka här.

OBS!

Det verkar som vissa webbläsare inte är riktigt kompatibla med kalendern där du anger ditt födelsedatum. Där man anger årtal (t.ex. 1981) händer det ibland att det hamnar en extra siffra framför 19.

Gör då så här: klicka där du fyller i årtalet, och radera sedan med backspace. Tryck 6-7 ggr. Sedan fyller du 19 osv.

 

Du kan även använda Swish.

Du kan också bli medlem genom att betala 350 kr till vårt Swish-nummer: 123 129 76 88 eller använd QR-koden nedan (du måste ha Swish-appen installerad på din mobil).

I samband med detta ber vi dig även skicka e-post till registrator@lts.a.se, där du anger fullständigt namn, adress, mobilnummer samt e-post.