Ljudtekniska Sällskapet

 

Ljudtekniska Sällskapet är en oberoende förening som verkar för högsta möjliga kvalitet såväl i fråga om hifi-anläggningar som musikproduktioner av alla slag.

  

Ljudtekniska Sällskapet (LTS) firar i år jubileum.  Vi är och har alltid varit en ideell förening, fri från kommersiella intressen, med syfte att:

  • verka för ljudteknisk utveckling med högre återgivningskvalitet som mål

  • uppmärksamma god, prisvärd och på annat sätt intressant ljudteknisk utrustning

  • sprida kunskap om ljudteknik med stöd av objektivt verifierbara fakta om återgivning

  • hjälpa medlemmarna att upptäcka musik och musikinspelningar av hög kvalitet

  • bidra till en fri och öppen debatt om musik och ljudteknik såväl inom som utanför föreningen

  • sprida kunskap om konsekvenserna av signalbearbetning vid musikproduktion och återutgivning av musikproduktioner.

 

Ljudtekniska Sällskapet ger ut 4 nummer per år av medlemstidningen Musik & Ljudteknik och arrangerar löpande medlemsmöten. Dessutom erbjuds rabatt hos ett antal utvalda butiker, se vidare under fliken ”Medlemsförmåner”.

LTS har sin huvudsakliga verksamhet i Stockholm. Ett medlemskap kostar för närvarande 350 kronor per år.

 

 

Ljudtekniska Sällskapets årsmöte 2024

Som inloggad medlem kan du ta del av de dokument som behandlades under årsmötet, genom att klicka här.

 

 

Är du nyfiken på LTS och vill bli medlem - klicka här.

 

OBS!

Det verkar som vissa webbläsare inte är riktigt kompatibla med kalendern där du anger ditt födelseår. Då kan du istället skriva in födelseår på följande vis: se länk