MasVis

 

MasVis is a computer software that analyzes two-channel sound files that have been ripped from CD. The software provides objective support for discussions on sound quality and master processing of audio recordings. MasVis has very few settings. This makes the graphs look identical for a given CD release, regardless of who made the analysis. MasVis is freeware and runs om Microsoft Windows. Several users have reported that it works well also on Linux under Wine.

Download

User's guide

Understanding the graphs 

Programmet MasVis analyserar tvåkanaliga ljudfiler som rippats från CD. Programmet ger diskussionsunderlag som är speciellt användbart när man diskuterar ljudkvalitet och masteringsprocessning. MasVis har väldigt få inställningar vilket gör att graferna alltid blir likadana för en given utgåva, oavsett vem som gjorde analysen. MasVis körs under Microsoft Windows och är helt fri att använda. Flera användare har rapporterat att MasVis också fungerar på Linux under Wine.