Testsignaler

 

Dessa testsignaler är avsedda att brännas på CD eller att spelas direkt från datorn eller en mediaspelare. Samtliga filer är 44100 Hz / 16 bitar.

Observera att samtliga ljudfiler är fullt utstyrda. Detta i kombination med att styrkan i diskanten är stark i flera av filerna gör att de kan skada diskantelementen i högtalare om man vrider upp volymkontrollen för högt.

 

Linjära sinussvep är praktiska om man behöver veta frekvensen vid en viss tidpunkt. Frekvensen kan med viss möda läsas av på CD-spelarens klocka medan man spelar ljudet.

Linjärt sinussvep 0-200 Hz 20 s
Linjärt sinussvep 0-2000 Hz 20 s
Linjärt sinussvep 0-20000 Hz 20 s
Linjärt sinussvep 0-200 Hz 200 s

 

Logaritmiska sinussvep är det svårare att veta frekvensen på från CD-klockan, men de täcker upp frekvensområdet på ett bättre sätt eftersom de är bättre anpassade till den musikaliska skalan och hur tonintervall upplevs.

Logaritmiskt sinussvep 2-20000 Hz 40 s
Logaritmiskt sinussvep 20-20000 Hz 30 s
Logaritmiskt sinussvep 20-2000 Hz 20 s

 

Statiska sinustoner kan vara bra för t.ex. nivåkalibrering.

Sinuston 50 Hz 60 s
Sinuston 1000 Hz 60 s
Sinuston 10000 Hz 60 s (Var extra försiktig med denna, den bränner lätt diskanthögtalare!)

 

Impulser och sågtandsvågor är assymetriska vågformer, så de kan användas för att detektera absolut fas. Om något är felfasat vänds vågformen upp och ner.

Impulser med 10 Hz repetitionsfrekvens, 60 s
Sågtandsvåg, 100 Hz, 60 s
Sågtandsvåg, 1000 Hz, 60 s

 

Vitt brus i mono och stereo kan användas för att kontrollera innebördes fasrelationen mellan vänster och höger högtalare.

Vitt rektangelfördelat brus, samma signal i vänster och höger kanal, 60 s
Vitt rektangelfördelat brus, okorrellerade signaler i vänster och höger kanal, 60 s
Vitt rektangelfördelat brus, signaler i vänster och höger kanal i motfas, 60 s 

 

Perceptionsdemo

Precedenseffekten: Filen innehåller klickljud. I början av filen ligger vänster kanal  20 ms före ljuden i höger kanal, i slutet är förhållandet det omvända. Eftersom örat lokaliserar ljudkällor till den tidigaste källan upplevs en förflyttning i sidled från vänster till höger.

 

Externa länkar: Programnedladdningar

Signalgeneratorn Tone
Spektrumanalysatorn RTSect

 

Full analysis