Styrelse, ledamöter och funktionärer

LTS styrelse

Claes Wettebrandt, ordförande samt ledamot i tekniksektionen
E-post: ordforande@lts.a.se

 

Peter Torngren, vice ordföramde, kassör samt ledamot i tekniksektionen
E-post: ekonomi@lts.a.se
             registrator@lts.a.se

 

Staffan Ringesten, sekreterare, webbredaktör, ansvarig för informationssektionen samt ledamot i tekniksektionen
E-post: webbmaster@lts.a.se

 

Rick Conradsson, chefredaktör och ansvarig utgivare för Musik & Ljudteknik samt ledamot i tekniksektionen
E-post: redaktion@lts.a.se
             utebliven_molt@lts.a.se

 

Joakim Gullander, ledamot i tekniksektionen
 

Ingvar Öhman, ledamot i tekniksektionen

 

Peter Sandqvist, ledamot i tekniksektionen

 

Bo-Erik Sandholm, mötesansvarig samt ledamot i tekniksektionen
E-post: moten-stockholm@lts.a.se

 

Övriga funktionärer

 

Pekka Johansson, valberedningen (ordinarie)

 

Gunnar Karlberg, valberedning (suppleant)

 

Bertil Wikman, revisor

 

 

Thomas Gluck, revisorsuppleant