Styrelse, ledamöter och funktionärer

LTS styrelse

Claes Wettebrandt, ordförande samt ledamot i tekniksektionen
E-post: ordforande@lts.a.se

 

Staffan Ringesten, vice ordförande, sekreterare, webbredaktör, ansvarig för registrator- och informationssektionen samt ledamot i tekniksektionen
E-post: webbmaster@lts.a.se
              registrator@lts.a.se

 

Joakim Gullander, kassör, ansvarig för multimediasektionen samt ledamot i tekniksektionen
E-post: ekonomi@lts.a.se

 

Rick Conradsson, chefredaktör och ansvarig utgivare för Musik & Ljudteknik samt ledamot i tekniksektionen
E-post: redaktion@lts.a.se
             utebliven_molt@lts.a.se

 

Peter Sandqvist, ansvarig för tekniksektionen

 

Bo-Erik Sandholm, mötesansvarig samt ledamot i tekniksektionen
E-post: moten-stockholm@lts.a.se

 

Övriga funktionärer

 

Gunnar Karlberg, valberedningen (ordinarie)

 

Vakant, valberedning (suppleant)

 

Bertil Wikman, revisor

 

 

Ove Bengtsson, revisorsuppleant