LTS årsmöte

 

 

LTS medlemsmöte onsdag den 15 maj klockan 19.00

 

Möteslokal: Rehnsgatan 20, 6 tr. Stockholm

 

Programinnehåll presenteras inom kort.

 

 

 

                                                       

 

 

Livesända medlemsmöten i LTS

Sedan hösten 2022 sänder LTS medlemsmöten via internet och i vissa fall spelas de även in, för att du som medlem ska kunna se dem i efterhand. Dock har respektive möteshållare vetorätt vad gäller detta så den som vill hålla möte men inte vill att mötet ska strömmas eller spelas in är i sin fulla rätt att besluta om detta, inklusive mellantinget att mötet strömmas men inte spelas in.

Tekniska lösningar och behövlig utrustning provas nu för att vi ska hitta ett rimligt lätthanterligt sätt att genomföra strömning och inspelning. Under tiden vi provar oss fram hoppas vi på förståelse för att det kan ta ytterligare någon tid innan allt fungerar perfekt vilket är vår målsättning på lite längre sikt.

Vi tittar även på möjligheten att få igång dialog mellan möteshållare och fysiskt närvarande publik på ett sätt som även fungerar för de som är med via internet. Någon lösning med mikrofon till de som tar till orda i publiken torde komma att behövas.

Olika medlemsmöten i Ljudtekniska Sällskapet kan tänkas ha lite olika upplägg och fokus vad gäller genomförandet. Som regel torde dock mötena vara att betrakta som fysiska möten som även strömmas och spelas in. Det innebär bland annat att kommentarer från internetdeltagare inte löpande kommer att kunna uppmärksammas även om tanken är att strömningsteknikern på plats ibland kan ta till orda och vidarebefordra inkomna frågor och synpunkter. Vi får helt enkelt hjälpas åt efter bästa förmåga för att göra våra fantastiska medlemsmöten så trevliga och tillgängliga som möjligt.

 

Följ våra möten via vår YouTube-kanal

Som medlem i Ljudtekniska Sällskapet kan du ta del av våra möten i realtid eller se dem i efterhand. Mötena är alltid välbesökta, med ämnen som spänner över ett stort område; allt från kuplettsång och barbershop till inspelningsteknik och faslinjäritet hos högtalare. Under fliken ”Tidigare möten” kan du låta dig inspireras (eller förfäras) över de möten du missat.

Nyfiken på LTS och våra kommande möten, Bli medlem.

Via länken Inspelade möten kommer du som är medlem direkt till sidan där du hittar allt inspelat material på vår YouTube-kanal.

  • lördag 11 mars 2023
  • 08:00

Årsmöte lördag 11 mars kl. 14.00

Hjärtligt välkommen till LTS årsmöte. Underhållning kommer traditionsenligt att ges efter årsmötets avslutande.

Innan årsmötet ber vi dig ta del av de dokument som kommer att behandlas på mötet.

Dokumenten samt portkod till Rehnsgatan 20 hittar du här.

Observera: du måste vara inloggad för att länken ovan ska fungera.

  

LTS möteslokal: Rehnsgatan 20, 6tr, Stockholm. (T-bana: Rådmansgatan)