LTS på High end mässan (HEM) 2023

 

 

LTS årsmöte lördag 16 mars, kl.14.00

Kallelse till Ljudtekniska Sällskapets årsmöte 2024

Hej!

Hjärtligt välkommen till Ljudtekniska Sällskapets årsmöte lördagen den 16 mars 2024 klockan 14.00 i vår möteslokal på Rehnsgatan 20 i Stockholm.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på Ljudtekniska Sällskapets webbplats senast en vecka före årsmötet.

Portkod till möteslokalen kommer i sedvanlig ordning att skickas i separat mejl före årsmötet.

 

Med vänliga hälsningar

Ljudtekniska Sällskapets styrelse 2023

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

Livesända medlemsmöten i LTS

Sedan hösten 2022 sänder LTS medlemsmöten via internet och i vissa fall spelas de även in, för att du som medlem ska kunna se dem i efterhand. Dock har respektive möteshållare vetorätt vad gäller detta så den som vill hålla möte men inte vill att mötet ska strömmas eller spelas in är i sin fulla rätt att besluta om detta, inklusive mellantinget att mötet strömmas men inte spelas in.

Tekniska lösningar och behövlig utrustning provas nu för att vi ska hitta ett rimligt lätthanterligt sätt att genomföra strömning och inspelning. Under tiden vi provar oss fram hoppas vi på förståelse för att det kan ta ytterligare någon tid innan allt fungerar perfekt vilket är vår målsättning på lite längre sikt.

Vi tittar även på möjligheten att få igång dialog mellan möteshållare och fysiskt närvarande publik på ett sätt som även fungerar för de som är med via internet. Någon lösning med mikrofon till de som tar till orda i publiken torde komma att behövas.

Olika medlemsmöten i Ljudtekniska Sällskapet kan tänkas ha lite olika upplägg och fokus vad gäller genomförandet. Som regel torde dock mötena vara att betrakta som fysiska möten som även strömmas och spelas in. Det innebär bland annat att kommentarer från internetdeltagare inte löpande kommer att kunna uppmärksammas även om tanken är att strömningsteknikern på plats ibland kan ta till orda och vidarebefordra inkomna frågor och synpunkter. Vi får helt enkelt hjälpas åt efter bästa förmåga för att göra våra fantastiska medlemsmöten så trevliga och tillgängliga som möjligt.

 

Följ våra möten via vår YouTube-kanal

Som medlem i Ljudtekniska Sällskapet kan du ta del av våra möten i realtid eller se dem i efterhand. Mötena är alltid välbesökta, med ämnen som spänner över ett stort område; allt från kuplettsång och barbershop till inspelningsteknik och faslinjäritet hos högtalare. Under fliken ”Tidigare möten” kan du låta dig inspireras (eller förfäras) över de möten du missat.

Nyfiken på LTS och våra kommande möten, Bli medlem.

Via länken Inspelade möten kommer du som är medlem direkt till sidan där du hittar allt inspelat material på vår YouTube-kanal.

  • lördag 18 februari 2023
  • 08:00

High end mässan (HEM) 2023

LTS finns givetvis representerade och du hittar oss på Hotel Sheraton, med samma monterplats som vanligt, på plan 1.

Hifi Mässan i Stockholm är som alltid efterlängtad bland musikälskare, audiofiler och teknik & musikintresserade i allmänhet. I år hålls mässan på Hotel Sheraton samt hos några butiker i deras egna lokaler i Stockholm.

Datum: 18-19 februari

Plats: Hotel Sheraton